Phiếu bảo hành
Xe điện Before All xin gửi tới quý khách hàng phiếu bảo hành của hãng xe điện Before All

PHIẾU BẢO HÀNH XE ĐIỆN BEFORE ALL

Ngày… Tháng….. Năm…..   

 Sản Phẩm Thuộc: Công Ty TNHH Sản Xuất, Lắp Ráp Tuấn Nghĩa 
 Địa chỉ: 18 Trần Quang Diệu - Đống Đa - Hà Nội 
 Tên xe:  Số khung:  
 Màu xe:
  Số máy:  
 Ăc quy:  
 Đại Lý Phân Phối:  
 Địa chỉ:  
 Điện Thoại:    
 Tên khách hàng:   CMND số:  
 Địa chỉ:   Điện Thoại:  
 Hóa đơn số:   Ngày mua: