Hướng dẫn đấu điện dòng xe BEFORE ALL E6


I – ĐIỀU KHIỂN DÒNG XE E6 – BEFORE ALL
 1: Giắc đèn pha  9: Giắc cắm khóa điện 
 2: Giắc tiếp điểm tay phanh  10: Giắc tay ga, tay phanh ( nối với điều khiển) 
 3: Giắc xi nhan  11: Dây báo tốc độ 
 4: Giắc còi báo động ( Giắc nhựa 6 chân)  12: Nguồn 48V cung cấp cho điều khiển, dây nối vào khóa điện 
 5: Giắc cụm công tắc bên phải ( Giắc nhựa 9 chân,bỏ trống 4 chân)  13: Giắc xi nhan sau 
 6: Giắc cụm công tắc bên trái ( Giắc nhựa 9 chân,bỏ trống 1 chân hàng giữa)  14: Giắc đèn hậu 
 7: Giắc cụm đồng hồ đo tốc độ ( giắc nhựa 9 chân, bỏ khuyết 1 chân góc)  

15: Giắc nguồn 48V, nối với giắc cắm  bộ nạp điện.
 8: Giắc tay ga  

II – DÂY TRỤC CHÍNH DÒNG XE E6 – BEFORE ALL


 1: Giắc đèn pha  9: Giắc cắm khóa điện 
 2: Giắc tiếp điểm tay phanh  10: Giắc tay ga, tay phanh ( nối với điều khiển) 
 3: Giắc xi nhan  11: Dây báo tốc độ 
 4: Giắc còi báo động ( Giắc nhựa 6 chân)  12: Nguồn 48V cung cấp cho điều khiển, dây nối vào khóa điện 
 5: Giắc cụm công tắc bên phải ( Giắc nhựa 9 chân,bỏ trống 4 chân)  13: Giắc xi nhan sau 
 6: Giắc cụm công tắc bên trái ( Giắc nhựa 9 chân,bỏ trống 1 chân hàng giữa)  14: Giắc đèn hậu 
 7: Giắc cụm đồng hồ đo tốc độ ( giắc nhựa 9 chân, bỏ khuyết 1 chân góc)  15: Giắc nguồn 48V, nối với giắc cắm  bộ nạp điện. 
 8: Giắc tay ga  


Chú ý: Khi cắm các phụ kiện tương ứng vào giắc số 5, 6, 7 phải cắm đúng, cắm sai có thể gây chập mạch, cháy dây trục chính.